Download the application on the phone>

How it works?

JOIN

In order to start using the Municipal Bike system, it is necessary to register and pay the initial fee.

RENT

Using the terminal: Press RENT / RETURN and follow the displayed instructions. Using the mobile application: Scan the QR code on the bike or enter the bike number and select the RENT BIKE.

RETURN OF A BIKE

The bicycle is returned by locking the O-lock.

Map station

Europejskie Fundusze
Europejskie Fundusze Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze

Zrealizowano w ramach projektu : "Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Contact with us

complaint and requests
rowery@pielgrzymka.biz

nextbike