Pobierz aplikację na telefon >

Jak to działa?

REJESTRACJA

W celu rozpoczęcia korzystania z systemu Rower Gminny konieczne jest dokonanie rejestracji oraz wniesienie opłaty inicjalnej.

WYPOŻYCZENIE

Za pomocą terminala: Naciśnij WYPOŻYCZENIE/ZWROT i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Za pomocą aplikacji mobilnej: Zeskanuj kod QR na rowerze lub wpisz numer roweru i wybierz WYPOŻYCZ ROWER.

ZWROT ROWERU

Zwrot roweru następuje poprzez zapięcie Blokady O-lock.

Mapa stacji

Europejskie Fundusze
Europejskie Fundusze Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze

Zrealizowano w ramach projektu : "Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Skontaktuj się z nami

Reklamacje i zapytania:
rowery@pielgrzymka.biz

nextbike