Pricelist

Remember that your account is active only at the time when it is topped up with a minimum of 10 PLN on the account or the moment the credit card is linked to it

Type of chargesGross value
Initial fee10 PLN
Minimum amount which entitles to bike use10 PLN
Payment for bike rentalDuration of rental
from 1 to 300 minutes0 PLN
Return of bike after more than 300 minutes50 PLN
Leaving the bike outside of a station200 PLN

 

Compensation
Theft, loss or damage of a bike

3600 PLN

Fees specified in the table are VAT tax inclusive

Europejskie Fundusze
Europejskie Fundusze Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze

Zrealizowano w ramach projektu : "Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Contact with us

complaint and requests
rowery@pielgrzymka.biz

nextbike